สำหรับ Administrator เพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

Login :  
Passwd: