บันทึกสมุดเยี่ยม     17 Jun 2021 08:24 am ห้องสนทนาธรรม | เพลงพระราชนิพนธ์ | ผู้ดูแลระบบ

" ขอนอบน้อมแด่ สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น "

เจริญพรแด่สาธุชนทั้งหลาย เว็บนี้เป็นเว็บเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ตลอดถึงการรักษาไว้ซึ่งภาษาไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าควรแก่การหวงแหน
และสืบทอดให้คงไว้ในรูปแบบและหลักไวยกรณ์
จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านทั้งหลาย ที่บันทึกในสมุดเยี่ยมนี้
จงได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ด้วยเทอญ

เจริญพร
พระปิยะโรจน์

หมายเหตุ   สมุดเยี่ยมนี้    เป็นสมุดเยี่ยมใหม่    ที่ถูกสร้างขึ้นในเว็บโดยตรง    คือไม่ได้ ลิงค์ไปยังเว็บอื่น    หรือไม่ได้ไปขอใช้ของเขา
ความจริงแล้วหลวงพ่อไม่มีความรู้เรื่องภาษา php เลย   นี่หัดทำจึงมีข้อผิดพลาดมากมาย   และคงไม่ค่อยมีเวลามาตอบคำถาม
แต่จะพยายามเข้ามาบ่อย ๆ    ส่วนข้อความที่ท่านทั้งหลายได้เคยบันทึกในสมุดเยี่ยมเล่มเก่านั้น    ก็ได้ย้ายมาเท่าที่สามารถทำได้
การแทรกรูปภาพก็สามารถทำได้แล้ว    แต่รูปนั้นจะถูกย่อขนาดลง    ถ้าต้องการดูภาพขยายต้องคลิกที่รูปที่ถูกย่อขนาดนั้น
ความสามารถของสมุดเยี่ยมนี้ยังจำกัดอยู่    แต่ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อย ๆ    ตามความสามารถและเวลาที่มี

เขียนข้อความลงใน สมุดเยี่ยม คลิกที่นี่ !!


ชื่อผู้เขียน ความคิดเห็น
934 )   Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3 
กนก 023108603  
http://
124.120.149.168
 
Thu 07-Jun-2012 23:12 pm IP: 124.120.149.168 Send E-mail

 *:
932 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; FunWebProducts) 
พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล  
wethakoo1106@hotmail.com
http://
58.9.114.106
 
Sat 02-Jun-2012 22:11 pm IP: 58.9.114.106 Send E-mail

กลับมาเซ็ลสมุดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง จาก...พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล....อยู่กรุงเทพมหานคร
931 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; FunWebProducts) 
พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล  
wethakoo1106@hotmail.com
http://
58.9.114.106
 
Sat 02-Jun-2012 22:09 pm IP: 58.9.114.106 Send E-mail

ขอกลับมาเซ็นสมุดเยี่ยมอีกครั้ง จาก...พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล....อยู่ใกล้เซ็ลทรัลพระราม 2 กรุงเทพมหานคร
930 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; FunWebProducts) 
พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล  
wethakoo1106@hotmail.com
http://
58.9.114.106
 
Sat 02-Jun-2012 22:06 pm IP: 58.9.114.106 Send E-mail

กลับมาเซ็นสมุดเยี่ยมครับบบบบบ จาก...พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล.อยู่กรุงเทพมหานคร ใกล้เซ็ลทรัลพระราม 2
929 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; FunWebProducts) 
พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล  
wethakoo1106@hotmail.com
http://
58.9.114.106
 
Sat 02-Jun-2012 21:50 pm IP: 58.9.114.106 Send E-mail

ขอให้โชคดีทุกคน วันนี้มาเซ็นสมุดเยี่ยม อยู่ใกล้เซ็ลทรัลพระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพ. จาก...พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล
925 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322) 
มัญชุสา ทศพักตร์  
http://
180.180.152.71
 
Sun 27-May-2012 16:14 pm IP: 180.180.152.71 Send E-mail

  ชอบเพลงเก่า ๆ ที่มีเนื้อหาไพเราะมาก ค่ะ
922 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 
0898612059  
rachapol95@hotmail.com
http://
49.0.105.205
 
Thu 24-May-2012 00:31 am IP: 49.0.105.205 Send E-mail

 เป็นเว็บท่ีดีเหมาะสำหรับการเผยแพร่เืพอการศึกษาและเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่่ี่มีความสุข ควรนำเข้าสู่เด็กและเยาวชน โดยถ้วนทุกคนรัชพล ฟองทอง
921 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath 
สมพงษ์ :  
sompong.h@mea.or.th
http://
171.97.135.251
 
Sun 20-May-2012 14:18 pm IP: 171.97.135.251 Send E-mail

  20 พ.ค. 2555
กราบนมัสการหลวงพ่อ พระปิยะโรจน์
ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างเว็บไชด์ที่มีคุณค่าเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อสร้างปัญญา จิตสมาธิให้แก่ทุกคนที่เข้ามาชมในเว็บนี้ ซึ่งปีนี่เป็นปีที่ครบรอบ 2,600 ปี ที่พระองค์สมด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่ชาวพุทธทุกคน สมควรเฉลิมฉลอง เผยแพร่หลักคำสอนธรรมะของพระองค์ให้ทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่คนทุกคน
นอกจากนั้นหลวงพ่อยังนำเพลงเก่าที่ทรงคุณค่าไพเราะมาก สมควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้อรรถรสของเพลงสืบทอดต่อไป
ผมเห็นว่าการฟังเพลงเป็นการฝึกจิตสมาธิให้คนมีอารมณ์ที่เยือกเย็น จะช่วยแก้ไขปัญหาทางโลกได้ สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระองค์ได้อีกทางหนึ่ง

สมพงษ์
920 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122412; GTB7.3; AskTbPTV/5.12.5.17640; AskTb/) View Web Page 
yuttana proyanonta 0896609825  
yuttanapro@thaimail.com
http://www.dhr.go.th
119.42.121.82
 
Fri 18-May-2012 18:28 pm IP: 119.42.121.82 Send E-mail

 กราบนมัสการค้วยความเคารพขอแสดงความยินดีในการยึดมั่นในวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ควรดำรงไว้คู่กับประเทศไทย(พึ่งเข้ามาเข้าครั้งแรก)
919 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727) 
สุวรรณี มงคล  
kunkru_mod@hotmail.com
http://
113.53.222.224
 
Tue 15-May-2012 08:16 am IP: 113.53.222.224 Send E-mail

  ชื่นใจค่ะ..
เข้ามาเยี่ยมบ่อยครั้ง
เอื้ออุ่นโสตฯกล่อมขวัญ
(เปิดให้คุณแม่ฟัง)..ขอบพระคุณค่ะ
917 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2) 
jeffy  
saruntm19@hotmail.com
http://
110.49.226.183
 
Tue 08-May-2012 11:27 am IP: 110.49.226.183 Send E-mail

  ขอบคุณที่สร้างเว็บไซด์นี้ขึ้นมานะคะ เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะคิดว่าได้อนุรักษ์เพลงเพราะ ๆ เพลงเก่าที่ทรงคุณค่าไว้ตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน
916 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; InfoPath.1; InfoPath.2) 
ภัทริยา สุวรรณบูรณ์   
pattariya2@yahoo.co.th
http://
203.146.119.26
 
Mon 07-May-2012 16:47 pm IP: 203.146.119.26 Send E-mail

ขอบคุณที่มีเพลงเพราะให้ฟังค่ะ
915 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) 
ธนพร  
j_v3732 @hotmail.com
http://
183.88.64.213
 
Fri 04-May-2012 09:32 am IP: 183.88.64.213 Send E-mail

 ชอบเว๊บนี้มากๆๆค่ะให้ความรู้หลายๆอย่าง ให้ความบันเทิง ได้ฟังเพลงเก่าชอบเป็นเพลงที่มีความหมายทำให้นึกถึงภาพในอดีตที่มีธรรมชาติมากมายมีแต่ความสงบสุข สังคมบ้านนาก็มีแต่ความจริงใจ
914 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 
พัชรินทร์ ชีพธำรง  
http://
10.0.0.218
 
Wed 02-May-2012 10:10 am IP: 10.0.0.218 Send E-mail

 กราบนมัสการพระอาจารย์
เพลงไทยเดิมเปิดฟังขณะทำงาน จิตสงบเป็นสมาธิ เย็นใจใจเย็น และอื่น ๆ ที่พระอาจารย์นำลงใน Web ถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของชีวิต สาธุ
913 )   Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0 
อำพน 0821541672  
thamruammit@hotmail.com
http://
124.122.228.224
 
Tue 01-May-2012 09:04 am IP: 124.122.228.224 Send E-mail

 ขอบคุณสำหรับสิ่งดีในเวปนี้ครับ ขออนุญาติฟังเพลงและเข้าชม
912 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) 
นางบวรพร หงษแก้ว  
iso_ui@venus.th.com
http://
101.51.170.8
 
Mon 30-Apr-2012 16:00 pm IP: 101.51.170.8 Send E-mail

 ฟังเพลงไทยเดิม ทำให้รักประเทศไทยมากที่สุด และมีอารมณ์สงบท่ามกลางอากาศร้อน
911 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 
ไพบูลย์ เรืองศรี  
boon1259@sanook.com
http://
125.27.6.38
 
Fri 27-Apr-2012 18:41 pm IP: 125.27.6.38 Send E-mail

 .. ขอบคุณครับ ...สำหรับเพลงเพราะๆๆๆ
และขออนุญาตเข้าฟัง่บ่อยๆ...
910 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122413; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.21 
kitti  
http://
125.25.169.52
 
Wed 25-Apr-2012 14:16 pm IP: 125.25.169.52 Send E-mail

 ได้เข้าเยี่ยมชม ขอชมเชยอนุรักษ์ของเก่าไว้ดีมากมนุษย์ทุกคน อาจมองศาสนาเป็นที่เชิดชู เคารพบูชาแต่สิ่งที่เนื่องกว่าการเคารพบูชา คือการปฏิบัติ หนทางสู่การปฏิบัติคือการศึกษา ทำความเข้าใจ ค้นคว้าและเปรียบเทียบ ดนตรีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตอ่อนโยนลง เมื่อจิตพร้อม ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจในธรรมปฏิบัติหรือความจริงทั้งหลายได้
909 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 
ทรงคุณ  
http://
1.2.216.231
 
Wed 25-Apr-2012 13:42 pm IP: 1.2.216.231 Send E-mail

 ขอขอบคุณ
908 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 
นาย ทินชัย วรรณสาร 0806705727  
skysattv@hotmail.co.th
http://
118.172.32.237
 
Sat 21-Apr-2012 18:46 pm IP: 118.172.32.237 Send E-mail

ได้เข้ามาฟังเพลง ไทยเดิมแล้วทำให้จิตรใจ สงบไม่ฟุ้งซ่าน ขอขอบพระคุณมาก
907 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; .NET4.0C; .NET4 
แว่น มัฆวาน  
pakawanews@hotmail.com
http://
203.185.69.119
 
Wed 18-Apr-2012 14:08 pm IP: 203.185.69.119 Send E-mail

 กราบนมัสการ "หลวงพ่อ" ครับ

ผมเข้ามาใช้บริการของเว็บนี้บ่อยๆ ได้ความรู้ ได้สาระ และฟังเพลงเก่าๆ บางครั้ง ก็เข้ามาดูบทความธรรมะดีๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อครับ

กราบขอบพระคุณครับ
แว่น มัฆวาน
906 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 
พระมหาเวทคู ดิถีศรีวรกุล.  
wethakoo1106@hotmail.com
http://
58.11.55.28
 
Fri 06-Apr-2012 17:04 pm IP: 58.11.55.28 Send E-mail

 ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศในโลก
ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศในโลก
ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มีความเพียรเป็นเลิศในโลก
ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มีปฏิภาณเป็นเลิศในโลก
วันนี้ 6 เม.ย. 2555
กลับมาเพื่อเซ็นสมุดเยี่ยมคะรับบบบบบบบ
905 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0) 
บุญเติม  
http://
49.230.190.165
 
Thu 05-Apr-2012 23:49 pm IP: 49.230.190.165 Send E-mail

 กราบนมัสการครับ

ขอร่วมอนุโมทนากับความกรุณาในการให้ทานความรู้และสิ่งคลายเครียดด้วยครับ

เรียนแจ้งว่าสงสัยเว็บท่านจะติดไวรัสครับ อยู่ในการ Download เพลง Background ครับ ถ้าใครคลิกแล้วจะมีหน้าต่างใหม่ติดมาว่าเป็นผู้โชคดีครับ ถ้าคลิกจะติดไวรัสได้ และไม่สามารถจะยกเลิกได้ นอกจากปิดหน้าต่างไปเลยครับ

เรียนแจ้งเพื่อความปลอดภัยครับ

กราบนมัสการครับ
904 )   Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) 
081 9628375  
pirom96@yahoo.co.th
http://
125.26.27.79
 
Fri 30-Mar-2012 09:59 am IP: 125.26.27.79 Send E-mail

  : ขอกราบ ขอบพระคุณ ในความเป็นไทย ที่กำลังจะหายไปในอารยธรรมโลก
902 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) 
พระบวรศักยฐ์ กืตตฺสกฺโก (เยาวร  
Kittisakko.ya@gmail.com
http://
101.108.106.225
 
Wed 21-Mar-2012 09:03 am IP: 101.108.106.225 Send E-mail

 นมัสการพระอาจารย์ครับ ๒-๓วันมานี้ ไม่สามารถเข้าไปฟังเพลงได้ครับ เกิดอะไรขึ้น? ใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ สาธุ


มีผู้บันทึกสมุดเยี่ยมแล้วจำนวน 862 คน
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/35 [หน้าถัดไป = 3] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
สถิติการเข้าชม