บันทึกสมุดเยี่ยม     17 Jun 2021 09:34 am ห้องสนทนาธรรม | เพลงพระราชนิพนธ์ | ผู้ดูแลระบบ

" ขอนอบน้อมแด่ สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น "

เจริญพรแด่สาธุชนทั้งหลาย เว็บนี้เป็นเว็บเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ตลอดถึงการรักษาไว้ซึ่งภาษาไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าควรแก่การหวงแหน
และสืบทอดให้คงไว้ในรูปแบบและหลักไวยกรณ์
จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านทั้งหลาย ที่บันทึกในสมุดเยี่ยมนี้
จงได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ด้วยเทอญ

เจริญพร
พระปิยะโรจน์

หมายเหตุ   สมุดเยี่ยมนี้    เป็นสมุดเยี่ยมใหม่    ที่ถูกสร้างขึ้นในเว็บโดยตรง    คือไม่ได้ ลิงค์ไปยังเว็บอื่น    หรือไม่ได้ไปขอใช้ของเขา
ความจริงแล้วหลวงพ่อไม่มีความรู้เรื่องภาษา php เลย   นี่หัดทำจึงมีข้อผิดพลาดมากมาย   และคงไม่ค่อยมีเวลามาตอบคำถาม
แต่จะพยายามเข้ามาบ่อย ๆ    ส่วนข้อความที่ท่านทั้งหลายได้เคยบันทึกในสมุดเยี่ยมเล่มเก่านั้น    ก็ได้ย้ายมาเท่าที่สามารถทำได้
การแทรกรูปภาพก็สามารถทำได้แล้ว    แต่รูปนั้นจะถูกย่อขนาดลง    ถ้าต้องการดูภาพขยายต้องคลิกที่รูปที่ถูกย่อขนาดนั้น
ความสามารถของสมุดเยี่ยมนี้ยังจำกัดอยู่    แต่ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อย ๆ    ตามความสามารถและเวลาที่มี

เขียนข้อความลงใน สมุดเยี่ยม คลิกที่นี่ !!


ชื่อผู้เขียน ความคิดเห็น
136 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1) 
Salit Tanapan Tel.0813784484  
Salit_t@windowslive.com
http://
125.24.7.118
 
Tue 14-Apr-2009 12:25 pm IP: 125.24.7.118 Send E-mail

 น้องยังเด็กอยู่ในตอนนี้อายุ 2 ขวบ คุณพ่อลองเปิดเพลงไทยเดิม (ประเภทขิม) ลองสังเกตน้องดู น้องมีความรู้สึกชอบ ผมจึงอยากได้เพลงจำพวกนี้เปิดให้น้องฟังบ่อย ๆ น้องจะได้อารมย์ดี ๆ ไม่ทราบว่ามีเว็ปให้ดาวน์โหลดหรือเปล่าครับ หรือการ์ตูนธรรมะก็แสดงข้อคิดก็ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบแล้วแต่พัฒนาการของน้องช้า
135 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) View Web Page 
อ.วินัย ขวัญเพ็ญ 089 750 3765  
doowassana@gmail.com
http://www.doowassana.com
222.123.237.130
 
Tue 14-Apr-2009 11:00 am IP: 222.123.237.130 Send E-mail

 ขอแจ้งทีมงานเว็บว่า เพลง? คิดจะปลูกต้นรักสักกอ? อันดับที่ 9
และเพลง?ใจสนองใจ? อันดับที่ 14 นั้นไม่ใช่ร้องโดย สวลี ผกาพันธ์ นะครับ

ที่จริง ร้องโดย จินตนา สุขถิตย์ นะครับท่าน

เพราะผมเป็นนักฟังเพลงคนนึงที่ฟังเพลงตัวยงค์จริงๆ

ขอเรียนท่านมาด้วยความเคารพ และจริงใจ
อ.วินัย ขวัญเพ็ญ
134 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) View Web Page 
อ.วินัย ขวัญเพ็ญ 089 750 3765  
doowassana@gmail.com
http://doowassana.com
222.123.237.130
 
Tue 14-Apr-2009 09:36 am IP: 222.123.237.130 Send E-mail

 แจ้งว่า เพลง เหมือนคนละฟากฟ้าอันดับที่ 52 นั้นไม่ใช่ร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร นะครับ

ที่จริง ร้องโดยธานินทร์ อินทรเทพ นะครับท่าน

เพราะผมเป็นคนนึงที่ฟังเพลงตัวยงจริงๆ

ขอเรียนท่านมาด้วยความเคารพ

อ.วินัย ขวัญเพ็ญ
133 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0) View Web Page 
อ.วินัย ขวัญเพ็ญ 089 750 3765  
doowassan@gmail.com
http://www.doowassana.com
222.123.237.130
 
Mon 13-Apr-2009 16:42 pm IP: 222.123.237.130 Send E-mail

 ผมมีความยินดี กับการทำเว็บของท่าน
มีทั้งสาระ และ ความบันเทิงแบบเรียบง่าย
อย่างคนรุ่นเก่า ขออนุโมทนาในเจตนาอันดีของท่าน ที่ท่านหมายมุ่งชี้แนะแสงสว่าง และ ความสบายใจให้กับเพื่นมนุษย์ด้วยกัน เสมือนหนึ่งให้เกิดสวรรค์บนแดนแดนดินขึ้นได้อย่าง แน่นอน อ.วินัย ขวัญเพ็ญ 089 750 3765
132 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 
ครูริมหาด 075251900  
http://
125.27.31.89
 
Sat 11-Apr-2009 12:32 pm IP: 125.27.31.89 Send E-mail

 นมัสการพระคุณเจ้า
131 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) View Web Page 
ปุ๊ย  
maijinda@cgd.go.th
http://www.cgd.go.th
203.154.169.133
 
Wed 08-Apr-2009 10:23 am IP: 203.154.169.133 Send E-mail

 ดิฉันขอนอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุกับผู้จัดทำเว็บไซต์เจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิค่ะ และขอกราบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมธรรมเจ้าค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปฺปปญฺโญสัมมากร (ซอยรามคำแหง 112 ซอยตรงข้ามร้าน โกเด้นเพลซ สุขาภิบาล 3) ที่เป็นบ้านทรงไทยตรงข้ามทะเลสาบต้นสนภายในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร จัดอบรมแก่ผู้ใหญ่หรือเยาวชนที่สนใจ การปฏิบัติธรรมแนววิปัสสนากรรรมฐานเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นใน การดำรงชีวิตประจำวัน การงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อเพิ่มสุข บรรเทาทุกข์ จนถึงละทุกข์ทางใจ เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันในครอบครัว สังคม ชุมชน ให้มีความรัก ความเมตตา เข้าใจกันได้ดี ยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวและการทำงานในส่วนราชการต่าง ๆ สถานประกอบการต่าง ๆ ฯลฯ สร้างเสริมเพิ่มพูนบุญญาบารมีธรรมด้านปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมให้เพิ่มขึ้น โดยพระณัฐ ณฎฐปญฺโญ (วัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา) ผู้เคยจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Universitey of California San Diego และแม่ชีต้อย (สุภาพ พันธ์หงษ์) วัดซานฟรานธัมมาราม สหรัฐอเมริกา ผู้เคยจบการศึกษาปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา ทั้งสององค์เป็นพระและแม่ชีลูกศิษย์หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ สายวิปัสสนากรรมฐาน (ปัญญาวิมุติ) ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ท่านใดสนใจสอบถามการเดินทางสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปฺปปญฺโญสัมมากรได้ที่ โทร. 08 ? 4549 ? 0120
130 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 
ทัศนีย์ 044861437  
http://
125.26.99.176
 
Thu 02-Apr-2009 19:05 pm IP: 125.26.99.176 Send E-mail

 นมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่รังสรรบทเพลงอมตะไว้ให้อนุชนได้รับรู้ความสละสลวยแห่งคีตกวี
129 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 
เสาวลักษณ์ 084-103  
noomai_ka@hotmail.com
http://
192.168.10.7
 
Thu 02-Apr-2009 12:28 pm IP: 192.168.10.7 Send E-mail

 นมัสการค่ะ
เพลงเพราะมากค่ะ สมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ค่ะให้เด็กรุ่นหลังแบบดิฉันมีไว้ศึกษาค่ะ
128 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 
สมจิต0891199704  
aginjano@gmail.com
http://
125.24.214.92
 
Mon 30-Mar-2009 21:26 pm IP: 125.24.214.92 Send E-mail

  อยากให้เพลงที่เปิดมีโหลดบ้างเข้าเวปนี้ทุกวัน ดีที่สุดในโลก อยากให้ช่วยกันบอกต่อ
127 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 
วีรนุช เขียวงามดี  
jum_9@yahoo.com
http://
58.147.71.2
 
Mon 30-Mar-2009 07:52 am IP: 58.147.71.2 Send E-mail

 ได้เข้ามาเยี่ยมชมและฟังเพลง เพลงสุนทราภรณ์แบบดั้งเดมไพเราะมาก ๆ ค่ะ ขอให้อนุรักษ์ไว้นะคะ
126 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618) 
ณัชชา สุขานุศาสน์ 0896901265  
suparee_natcha@hotmail.com
http://
58.8.169.91
 
Sat 28-Mar-2009 00:22 am IP: 58.8.169.91 Send E-mail

  :a1ขอกราบขอบพระคุณท่านมากที่ได้กรุณาให้ได้มีโอกาศได้ฟังเพลงเพราะมากๆที่เดี่ยวนี้หาฟังยากมาก เติมความสุขได้มากจริงๆค่ะและจะแนะนำให้บรรดาเด็กได้รู้จักเพลงที่มีคุณค่าเหล่านี้ค่ะ1
125 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) 
สุรพันธุ์ ชนชนะ  
pong.5@hotmail.com
http://
118.173.32.73
 
Fri 27-Mar-2009 04:22 am IP: 118.173.32.73 Send E-mail

  นมัสการพระคุณเจ้า
กระผมได้เข้ามาเยียม เว๊ป โดยบังเอิญ และก็ได้
เปิดฟังเพลงไทยเดิม ไพเราะมาก ๆ เมื่อได้ฟงก็
หยิบเครื่องดนตรีเล่นคลอไปด้วยมีความสุขเหลือเกิน
ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้ด้วยความเคารมา ณโอกาสนี้ ครับ
124 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2) 
ดวงสมร  
s_jiraporn@yahoo.com
http://
202.14.117.16
 
Thu 26-Mar-2009 07:28 am IP: 202.14.117.16 Send E-mail

 นมัสการพระคุณเจ้า ขอบพระคุณที่นำเพลงไทยมาให้ได้ฟังกัน ไพเราะมาก ชอบมากค่ะ แต่ว่าเพลงลาวคำหอมเปิดไม่ได้ค่ะ
123 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) View Web Page 
อ.เสมา ศิริอำพันธ์ โทร 08616  
sm9299sr@hotmail.com
http://www.sopon.ac.th
118.175.181.65
 
Wed 25-Mar-2009 20:31 pm IP: 118.175.181.65 Send E-mail

นมัสการพระคุณเจ้า

ผม อ.เสมา ศิริอำพันธ์ สอนอยู่โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้เข้ามาเยี่ยมเว็บของพระคุณเจ้า ที่ทำได้สวยและมีสาระดีมากครับ

อ.เสมา ศิริอำพันธ์ http://www.sopon.ac.th

122 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) View Web Page 
arinaa  
rinaa2499@yahoo.co.th
http://myforum.phpbbportal.eu/forum/index.php
118.172.68.86
 
Tue 24-Mar-2009 23:13 pm IP: 118.172.68.86 Send E-mail

 แวะมาเยี่ยมชม
ฟังเพลงไปมากมาย
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณผู้แนะนำด้วย
แล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ
121 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) 
วัฒนา  
wattana.cha@hotmail.com
http://
58.147.61.156
 
Tue 24-Mar-2009 21:20 pm IP: 58.147.61.156 Send E-mail

  เพลงไพเราะมาก ชอบมากๆครับ ฟังแล้วรื่นรมหัวใจจังเลย
120 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) View Web Page 
ปกป้อง 0855010554  
pong.guaracha@gmail.com
http://www.carabao2524.com
124.122.155.184
 
Mon 23-Mar-2009 19:55 pm IP: 124.122.155.184 Send E-mail


ยินดีที่มีเว็ปดนตรีไทยไพเราะเยี่ยงนี้
119 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 
สุภัตรา อุปวรรณ 0896577319  
airsupat@yahoo.com
http://
118.173.174.218
 
Sun 15-Mar-2009 17:58 pm IP: 118.173.174.218 Send E-mail

  ชอบมากๆ ยังอายุไม่มากนะ แต่ชอบเพลงของสุนทราภรณ์มาก ดีใจที่ยังหาฟังได้อีก ขอบคุณนะคะกับสิ่งดีดีเหล่านี้ ให้กำลังใจทำต่อไปนะคะ
118 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ) 
ณรงค์ชัย  
paepan@yahoo.com
http://
202.71.36.22
 
Sat 14-Mar-2009 21:06 pm IP: 202.71.36.22 Send E-mail

 ขอบคุณมากครับสำหรับเวปนี้ที่มอบเพลงไพเราะให้พวกเราฟัง ช่วยให้คนที่อยู่ในต่างประเทศหายเหงาไปได้เยอะเลยครับ
117 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 
สมนึก ทองคำ  
nuek2214@hotmail.com
http://
117.47.92.194
 
Wed 11-Mar-2009 14:36 pm IP: 117.47.92.194 Send E-mail

 ผ่านมาเจอพอดี ขอบพระคุณมากที่คงเพลงไทย ดนตรีไทย เอาไว้ มีประโยชน์มาก ๆครับ หาฟังไม่ได้แล้ว ดีใจจริง ๆ ที่พระคุณเจ้ารวบรวมสมบัติของชาติให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเพลงไทย
116 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 
สมนึก ทองคำ  
nuek2214@hotmail.com
http://
117.47.92.194
 
Wed 11-Mar-2009 14:33 pm IP: 117.47.92.194 Send E-mail

 ผ่านมาเจอพอดี ขอบพระคุณมากที่คงเพลงไทย ดนตรีไทย เอาไว้ มีประโยชน์มาก ๆครับ หาฟังไม่ได้แล้ว ดีใจจริง ๆ ที่พระคุณเจ้ารวบรวมสมบัติของชาติให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเพลงไทย
115 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) 
0814503721  
lawontew@thaimail.com
http://
118.175.72.3
 
Wed 11-Mar-2009 09:29 am IP: 118.175.72.3 Send E-mail

 ขอบพระคุณมากคะ เพิ่งเปิดเจอเว็บบี้ที่มีคุณค่าและเห็นค่าของความเป็นไทย
114 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 
วิธิตา แดงขวัญทอง  
purngun@hotmail.com
http://
114.128.71.162
 
Tue 10-Mar-2009 12:31 pm IP: 114.128.71.162 Send E-mail

 ฟังดนตรีไทยแล้วสบายใจคะ
113 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) 
เชษฐ์  
http://
192.55.18.36
 
Mon 09-Mar-2009 23:27 pm IP: 192.55.18.36 Send E-mail

 ขออนุโมทนาด้วยขอรับ
112 )   Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1) 
PLE  
piyanan_as@hottmail.com
http://
125.26.51.120
 
Sat 07-Mar-2009 18:02 pm IP: 125.26.51.120 Send E-mail

 ไม่มีทุกข์ หนใด เท่าใจทุกข์
จะมีสุข เพียงใด เท่าใจหมาย
สายลมโบก เอื่อยอ่อน ล้อมรอบกาย
เพื่อผ่อนคลาย สุข--ทุกข์ ให้สมดุลย์


มีผู้บันทึกสมุดเยี่ยมแล้วจำนวน 862 คน
[หน้าก่อน = 29] กำลังแสดงหน้าที่ 30/35 [หน้าถัดไป = 31] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
สถิติการเข้าชม