สถิติการเข้าชม
โครงการก่อสร้าง  พระพุทธมงคลเจดีย์  วัดมงคลเทพาราม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ......  โดยท่านพระครูโสภณอาจารวัตร  เจ้าอาวาส  เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๔๙  และทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐  เพื่อเป็นปูชนียสถาน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของพุทธศาสนิกชน และผู้ที่มีจิตเลื่อมใสทั้งหลาย  เพื่อเป็นถาวรวัตถุ สร้างเสริมความมั่นคงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ฯลฯ