มองจากด้านบนข้างซ้ายด้านหน้าของอาคาร
มองจากด้านบนข้างขวาด้านหลังของอาคาร
มองจากด้านหน้า
มองจากด้านซ้ายของตัวอาคาร
มองจากด้านขวาของตัวอาคาร
มองจากด้านหลัง
มองจากด้านบน
สถิติการเข้าชม
โครงการก่อสร้าง  พระพุทธมงคลเจดีย์  วัดมงคลเทพาราม  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ......  โดยท่านพระครูโสภณอาจารวัตร  เจ้าอาวาส  เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๔๙  และทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๐  เพื่อเป็นปูชนียสถาน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของพุทธศาสนิกชน และผู้ที่มีจิตเลื่อมใสทั้งหลาย  เพื่อเป็นถาวรวัตถุ สร้างเสริมความมั่นคงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  ฯลฯ