สถิติการเข้าชม

ฤาที่เรียกเพลงลูกกรุงว่า
"เพลงอมตะ" คือเรียกผิด

ฤาที่ว่า
"เพลงลูกกรุงตายแล้ว"
เป็นความจริง
เพลงอมตะ  เพลงสุนทราภรณ์  เพลงของนักร้องเก่าย้อนยุค  เช่น  ชรินทร์ นันทนาคร  สุเทพ วงศ์คำแหง  รวงทอง ทองลั่นทม
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี  จินตนา สุขสถิตย์  ดาวใจ ไพจิตร  ศรวณี โพธิเทศ  ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ธานินทร์ อินทรเทพ  ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์  ศักดา อิทธิชัย  จิตติมา เจือใจ  สวลี ผกาพันธ์
นริส อารีย์  อุดม เขียนเอี่ยม  วินัย จุลบุษปะ